OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 331 km²
Broj stanovnika 14.616
Broj zaposlenih 1.932
Broj nezaposlenih 2.729
BDP 51.479.000 KM
Struktura privrede Poljoprivreda, šumarstvo, industrija (drvoprerađivačka), trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo, finansijske usluge
Struktura privrednih subjekata Pravna lica: 245; Jedinice u sastavu: 128; Obrti: 402
Informacije o radnoj snazi VSS: 138; VŠS: 10; SSS: 659; NSS: 1; VKV: 1; KV: 929; PKV: 38; NKV: 953
Prosječna neto plaća 638 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava 690
Prirodna bogatstva šumsko bogatstvo (privatne šume -1.228,25 ha; državne šume – 25.471,00; ukupno – 26.699,25 ha) , poljoprivredno zemljište (5.103,53 ha)
Uvoz - izvoz 9.778.000 KM - 23.363.000 KM

 

KONTAKT

Služba za finansije, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj

Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon + 387 (0)35 628 483
Adresa Ul. Kladanjske brigade br. 2, 75280 Kladanj, BiH
Ostalo www.kladanj.ba

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva Šalter sala Općine Kladanj
2. Izlazak na teren lica nadležne Službe Uposlenici nadležne Službe po nalogu pomoćnika općinskog načelnika vrše uvid na licu mjesta zatečenog stanja, identifikaciju parcele, utvrde urbanističko tehničke i druge uslove uz prisustvo podnosioca zahtjeva.
3. Izrada zapisnika Kancelarijska obrada predmeta i sačinjavanje zapisnika na osnovu uvida sa terena.
4. Pribavljanje potrebnih saglasnosti Pribavljanje saglasnosti vrši se Službenim putem ili pribavlja podnosilac zahtjeva u zavisnosti od vrste saglasnosti.
5. Izrada urbanističke saglasnosti Voditelj postupka nakon pribavljenih saglasnosti vrši izradu rješenja o urbanističkoj saglasnosti.
6. Dostava urbanističke saglasnosti Putem Službe ili putem pošte.


DOKUMENTI

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa na zahtjev 3,00 KM
2. Sanitarna saglasnost na lokaciju 100,00 KM
3. Taksa na rješenje 150,00-300,00 KM
4. Pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište Iznos koji se plaća za pretvaranje utvrđuje nadležna Služba

2. Građevinska dozvola

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva Šalter sala Općine Kladanj
2. Pregled predmeta i priloženih priloga Pregled dostavljenje projektne dokumentacije , riješenih imovinsko pravnih odnosa i sl.
3. Pribavljanje potrebnih saglasnosti Pribavljanje saglasnosti vrši se Službenim putem ili pribavlja podnosilac zahtjeva u zavisnosti od vrste saglasnosti.
4. Izrada rješenja o građevinskoj dozvoli Voditelj postupka nakon pribavljenih saglasnosti i uplate administrativnih taksi vrši izradu rješenja.
5. Dostava rješenja o odobrenju za građenje Putem službe ili putem pošte


DOKUMENTI

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa na zahtjev 3,00 KM
2. Sanitarna saglasnost na projekat 100,00 KM
3. Naknada na građevinsku dozvolu U zavisnosti od predračunske vrijednosti objekta
4. Rješenje o odobenju za građenje 100,00-200,00 KM i prema građevinskoj vrijednosti objekta u visini od 0,1%
5. Uređenje građevinskog zemljišta i renta I zona 6%, V zona 2% i VI zona 1% prema pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta
6. Saglasnost za priključak na električnu energiju  

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjava Šalter sala Općine Kladanj
2. Pregled predmeta i priloženih priloga Pregled predmeta
3. Formiranje komisije rješenjem za tehnički prijem Izrada rješenja komisije za tehnički prijem ako je zahtjev potpun i dostava rješenja podnosiocu zahtjeva i članovima komisije za tehnički prijem.
4. Izrada rješenja Voditelj postupka na osnovu zapisnika komisije i uplate administrativnih taksi vrši izradu rješenja.

 

DOKUMENTI

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1 Taksa na zahtjev 3,00 KM
2 Troškovi komisije za tehnički prijem 330,00 KM-1.950,00 KM
3 Taksa na rješenje o upotrebnoj dozvoli 300,00 KM - 500,00 KM

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva Zahtjev se podnosi Službi za finansije, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj.
2. Prilog dokumentacija z.k izvadak, k.k.uložak, skica, izvod iz prostornog plana ili stručna ocjena i zapisnik poljoprivrednog inspektora
3. Podnošenje zahtjeva poljoprivrednom inspektoru Zahtjev se podnosi Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzla sa kopijama priložene dokumentacije.
4. Izlazak na teren poljoprivrednog inspektora Izrada zapisnika polj.inspektora o korištenju poljoprivrednog zemljišta.
5. Izrada rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti Nakon izvršene uplate takse i naknade o pretvorbi poljoprivrednog zemljišta u građevinsko izdaje se Rješenje.
6. Dostava rješenja stranci   

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa na zahtjev 3,00 KM
2. Taksa na rješenje 30,00 KM
3. Naknada za izvršenu pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko Promjenljiva (vrijednosti zemljišta x 5% za stambene objekte odnosno vrijednost zemljišta x 20% za poslovne objekte)

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Zemljišno knjižni izvadak
2. Posjedovni list ili katastarsko knjižni uložak
3. Kopija katastarskog plana- skica
4. Izvod iz prostornog plana ili stručna ocjena
5. Zapisnik poljoprivrednog inspektora

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva Šalter sala Općine Kladanj
2. Pregled predmeta i priloženih priloga Pregled predmeta
3. Izlazak na teren lica nadležne Službe Uposlenici nadležne Službe po nalogu pomoćnika općinskog načelnika vrše uvid na licu mjesta zatečenog stanja, identifikaciju parcele, utvrde urbanističko tehničke i druge uslove uz prisustvo podnosioca zahtjeva.
4. Izrada zapisnika Kancelarijska obrada predmeta i sačinjavanje zapisnika na osnovu uvida sa terena i priložene dokumantacije.
5. Pribavljanje potrebnih saglasnosti Pribavljanje saglasnosti vrši se Službenim putem ili pribavlja podnosilac zahtjeva u zavisnosti od vrste saglasnosti.
6. Izrada urbanističke saglasnosti Voditelj postupka nakon pribavljenih saglasnosti vrši izradu rješenja o urbanističkoj saglasnosti.
7. Dostava urbanističke saglasnosti Putem Službe ili putem pošte

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT 
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa na zahtjev 3,00 KM
2. Taksa na rješenje o urbanističkoj saglasnosti 70,00 KM - 300,00 KM
3. Taksa na zahtjev 3,00 KM
4. Taksa na rješenje o odobrenju za građenje 70,00 KM - 200,00 KM i prema građevinskoj vrijednosti objekta u visini od 0,1%
5. Taksa na zahtjev 3,00 KM
6. Troškovi komisije za tehnički prijem 330,00 KM - 1.575,00 KM 
7. Taksa na rješenje o upotrebnoj dozvoli 300,00 KM - 500,00 KM

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Odobrenje za građenje/urbansitičku saglasnost
2. ZK izvadak
3. Kopija katastarskog plana
4. Izvod iz posjedovnog lista
5. Dokaz o uplati administrativne takse