OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 118 km²
Broj stanovnika 12.676
Broj zaposlenih 609
Broj nezaposlenih 2.621
BDP 17.159.000 KM
Struktura privrede Poljoprivreda, trgovina
Struktura privrednih subjekata Pravna lica: 105; Jedinice u sastavu: 94; Obrti: 129
Informacije o radnoj snazi VSS: 64; VŠS: 1; SSS: 528; NSS: 4; VKV: 1; KV: 591; PKV: 9; NKV: 1.423
Prosječna neto plaća 772 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava 525
Prirodna bogatstva Šume, voda, poljoprivredno zemljište
Uvoz - izvoz 308.000 KM - 141.000 KM

 

KONTAKT

Služba za privredu, budžet i finansije

Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon + 387 (0)35 599 530
Adresa 206. Viteške brigade bb, 75411 Sapna, BiH
Ostalo www.opcinasapna.baKORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI

R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti Stranka je dužna na info pultu Općine u printanoj formi preuzeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti ili pak u sekciji Dokumenti.
2. Prikupljanje dokumentacije potrebne uz urbanističku suglasnost Stranka vrši prikupljanje dokumentacije potrebne uz izdavanje urbanističke saglasnosti.
3. Uplata administrativne takse Administrativna taksa se plaća na blagajni Centra za usluge građanima Općine Sapna ili putem banke/pošte
4. Zapisnik poljoprivrednog inspektora U okviru pribavljanja urbanističke dozvole potreban je izlazak na teren poljoprivrednog inspektora koji nakon toga dostavlja zapisnik o zatečenom stanju (u slučaju pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište).
5. Predavanje zahtjeva sa prilozima za izdavanje urbanističke saglasnosti Stranka popunjava formu zahtjeva koji sa potrebnim prilozima i dokazu o uplati administrativne takse predaje na šalter broj 5. Centra za usluge građanima.
6. Izdavanje dozvole Nadležna služba pregleda zahtjev te ako je potpun i kompletan, u zakonski predviđenom roku izdaje rješenje za urbanističku saglasnost

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa na zahtjev 20,00 KM
2. Izdavanje urbanističke  saglasnosti u širem urbanom području 100,00 KM
3. Izdavanje urbanističke saglasnosti u užem urbanom području 200,00 KM
4. Izdavanje urbanističke saglasnosti van urbanog područja 50,00 KM
 
5.
Izdavanje urbanističke  saglasnosti za izgradnju privremenih i pomoćnih objekata (garaže,ograde,ostave i dr.)plaća se  
5.1. U užem urbanističkom području 50,00 KM
5.2. U širem urbanističkom području 40,00 KM
5.3. Vab urbanističkog područja 20,00 KM

 

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole Stranka je dužna na info pultu Općine u printanoj formi preuzeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ili pak u sekciji Dokumenti.
2. Kompletiranje dokumentacije Stranka vrši prikupljanje dokumentacije potrebne uz izdavanje građevinske dozvole.
3. Uplata administrativnih taksi Administrativna taksa se plaća na blagajni Centra za usluge građanima Općine Sapna ili putem banke/pošte.
4. Podnošenje zahtjeva nadležnoj službi Stranka popunjava formu zahtjeva koji sa potrebnim prilozima i dokazu o uplati administrativne takse predaje na šalter broj 5. Centra za usluge građanima Općine Sapna.
5. Izdavanje građevinske dozvole Nadležna služba pregleda zahtjev te ako je potpun i kompletan, u zakonski predviđenom roku izdaje rješenje za građevinsku dozvolu.

 

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1 Za izdavanje odobrenja za građenje plaća se taksa po 1m2 i to:  
1.1. I zona  
a) Za stambeni prostor 2 KM/m2
b) Za poslovni prostor 3 KM/m2
1.2. II zona  
a) Za stambeni prostor 1,5 KM/m2
b) Za poslovni prostor 2,5 KM/m2
1.3. III zona  
a) Za stambeni prostor 1 KM/m2
b) Za poslovni prostor 2 KM/ m2
 
2.
Za izdavanje odobrenja za građenje slj.objekata plaća se taksa kako slijedi  
a) Trafostanice 300,00 KM
b) GSM baznih stanica 500,00 KM
 
c)
Podzemne i nadzemne mreže (polaganje optičkog kabla) za kablovsku TV, podzemne i nazemne mreže (polaganje optičkog kabla9 za potrebe TT, Telecoma i Elektrodistribucije  
0,65 KM
d) Drugih objekata niskogradnje 300,00 KM
e) Dalekovoda 1 KM / m
     
 
3.
Taksa na rješenje o odobravanju za građenje za vanjsko uređenje, autopraone i parkinge  
a) I zona 2,5 KM/m2
b) II zona 2 KM/m2
c) III zona 1,5 KM/m2
4. Za sve ostale vrste objekata za koje se izdaje odobrenje 200,00 KM
  POGODNOSTI ZA INVESTITORE  
1. Općina Sapna će svim poduzetnicima i privrednicima koji investiraju na zemljištu u državnom vlasništvu i na zemljištu u privatnom vlasništvu na prostoru općine, obezbijediti saglasnoti i dozvole koje izdaje općinski organ, u roku od trideset dana (30) nakon kompletiranja zahtjeva 5,00 KM
2. Svim investitorima koji pokrenu postupak gradnje proizvodnih objekata, općina Sapna će o svom trošku izgraditi do građevinske parcele osnovnu infrastrukturu koja je u nadležnosti općine, a to su putna komunikacija do 200 metara od lokalnog ili regionalnog puta, kanalizacija i voda u dužini do 300 metara od primarnog kanalizacionog kolektora. 0,00 KM
3. Ako se ukaže potreba da se radi proizvodni objekat na većoj udaljenosti od udaljenosti spomenutoj u tačci 2. ove tabele, Općina će uzeti učešća u sufinansiranju troškova gradnje infrastrukturnih objekata zajedno sa investitorom. Odnos sufinansiranja infrastrukture će dogovarati investitor i Općinski načelnik, a isti će potvrditi Općinsko vijeće Sapna.  
4. Za investitore koji će u svoju proizvodnju ili otkup tržnih viškova na prostoru općine Sapna uključiti kooperante, poljoprivredne proizvođače i ostale poljoprivrednike kao i obrtnike i samostalne preduzetnike ili drugi oblik kooperacije koji uključuje stanovništvo sa prostora općine Sapna, Općina će obezbijediti parcelu neophodnu za gradnju i zemljište neophodno za upotrebu proizvodnog ili otkupnog objekta sa svom potrebnom infrastrukturom koja je u nadležnosti Općine. 10% od cijene procijenjene vrijednosti nepokretnosti koju će platiti investitor.
5. Za veće površine od 5.000 m2 potrebne investitoru, Općina će osloboditi investitora naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko ili sufinansirati pretvorbu najviše 30% od visine određene od strane ovlaštenog organa. Sufinansiranje najviše 30% od visine naknade za pretvorbu
6. Općina Sapna će vratiti investitoru koji kupuje parcelu za gradnju, novčana sredstva uplaćena na ime poreza na promet nepokretnosti od 5% (Resum), ukoliko investitor sagradi planirani objekat i započne djelatnost u roku, ne dužem, od dvije godine od dana procjene vrijednosti nepokretnosti. 5 %
7.

Invesitorima sa prostora općine Sapna koji žive i rade izvan BiH, Općina će vratiti sredstva uplaćena Općini na ime takse i naknade za otvaranje svih vrsta biznisa, ako isti stalno zaposle najmanje dva radnika – stanovnika općine Sapna koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, Biro Sapna.

Pravo na povrat sredstava imaju investitori ako su za stalno zaposlene radnike uplaćivali obaveze u skladu sa Zakonom najmanje 12 mjeseci

Vraćanje sredstava za administrativne takse za otvaranje svih vrsta biznisa
8. Za sve investitore na prostoru općine Sapna čija vrijednost investicije u gradnji stambenih i stambeno-poslovnih objekata prelazi iznos od 1.000.000,00 KM Općina će obračunati rentu do maksimalnog iznosa od 20%. Renta do max. 20% investicije preko 1.000.000,00 KM
9. Poslovni objekti čija vrijednost investicije prelazi iznos od 1.000.000,00 KM rentu plaćaju u iznosu od 1,00 KM za kvadratni metar korisnog poslovnog prostora. Renta 1,00 KM/m2 korisnog poslovnog prostora

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole Stranka je dužna na info pultu Općine u printanoj formi preuzeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole ili pak u sekciji Dokumenti.
2. Kompletiranje dokumentacije Stranka vrši prikupljanje dokumentacije potrebne uz izdavanje upotrebne dozvole.
3. Uplata administrativnih taksi Administrativna taksa se plaća na blagajni Centra za usluge građanima Općine Sapna ili putem banke/pošte.
4. Podnošenje zahtjeva nadležnoj službi  Stranka popunjava formu zahtjeva koji sa potrebnim prilozima i dokazu o uplati administrativne takse predaje na šalter broj 5. Centra za usluge građanima Općine Sapna.
5. Izdavanje građevinske dozvole Nadležna služba pregleda zahtjev te ako je potpun i kompletan, u zakonski predviđenom roku izdaje rješenje za upotrebnu dozvolu.

 

 

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa na zahtjev 5,00 KM
2. Taksa na rješenje o upotrebnoj dozvoli za porodično- stambene objekte 50,00 KM
3. Taksa za stambeno-poslovne i poslovne objekte 100,00 KM

 

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva za promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko Stranka je dužna na info pultu Općine u printanoj formi preuzeti zahtjev za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko ili pak u sekciji Dokumenti.
2. Kompletiranje dokumentacije Stranka vrši prikupljanje dokumentacije potrebne za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.
3. Uplata administrativne takse Administrativna taksa se plaća na blagajni Centra za usluge građanima ili putem banke/pošte.
4. Uvjerenje od Porezne uprave o tržišnoj vrijednosti zemljišta Služba pribavlja po službenoj dužnosti.
5. Podnošenje zahtjeva nadležnoj službi Stranka popunjava formu zahtjeva koji sa potrebnim prilozima i dokazu o uplati administrativne takse predaje na šalter broj 5. Centra za usluge građanima Općine Sapna.
6. Dobijanje rješenja Nadležna služba pregleda zahtjev, te ako je potpun i kompletan, u zakonski predviđenom roku izdaje rješenje o pretvorbi poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa na zahtjev 5,00 KM
2. Taksa na rješenje   50,00 KM
3. NAPOMENA: Postoji mogućnost uplate troškova prema tržnoj vrijednosti zemljišta koje utvrđuje Porezna uprava i uplata po klasi zemljišta (što je povoljnije za stranku)  

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br.  
1. Zahtjev za promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko
2. Izvod iz prostornog plana
3. Kopija katastarskog plana
4. Zemljišno knjižni izvadak
5. Posjedovni list
6. Identifikacija 
7. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru (poljoprivredni inspektor)
8. Dokaz o uplati administratvine takse

 

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI

R.br. Korak Opis koraka
1. U Općini Sapna nisu zabilježeni slučajevi promjene namjene objekta iz stambenog u poslovni zadnjih godina  TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1.   Administrativna taksa propisana Odlukom OV 200,00 KMDOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Rješenje o promjeni namjene objekta