OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 248 m²
Broj stanovnika 41.905
Broj zaposlenih 5.095
Broj nezaposlenih 8.651
BDP 137.278.000 KM
Struktura privrede Trgovina (78% pravnih subjekata), djelatnosti prerađivačke industrije (4% pravnih subjekata), građevinarstvo (4% pravnih subjekata), transportne usluge (4% pravnih subjekata) i ugostiteljstvo (2% pravnih subjekata)
Struktura privrednih subjekata Pravna lica: 707; Jedinice u sastavu: 521; Obrti: 628
Informacije o radnoj snazi VSS: 458; VŠS: 33; SSS: 483; VKV: 4; KV: 698; PKV: 67; NKV: 1.440
Prosječna neto plaća 613 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava 1.156
Prirodna bogatstva Krečnjak (čije rezerve iznose oko 52 miliona tona), rezerve kamenog uglja na 1,933 miliona tona (procjena)
Uvoz - izvoz 64.016.000 KM - 36.667.000 KM

 

KONTAKT

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon + 387 (0)35 369 156
Adresa Ulica Radnička bb, 75350 Srebrenik, BiH
Ostalo www.srebrenik.ba

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti. Preuzimanje zahtjeva izvršiti na pultu u pisarnici Općine Srebrenik na način samoposluživanjem (odabirom odgovarajuceg obrasca).
2. Preuzimanje zahtjeva za izdavanje Kopije katastarskog plana parcele na kojoj se planira graditi objekat. Preuzimanje izvršiti na pultu u pisarnici Općine Srebrenik ili na šalteru broj: 3 iste pisarnice.
3. Sačiniti obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uslova. Obrazloženje sačiniti lično u rukopisu, na računaru ili na pisaćoj mašini.
4. Izvršiti uplatu naknade na ime izdavanja Kopije katastarskog plana. Uplatu izvršiti na račun Budžeta TK-a u pošti, banci ili na šalteru broj: 1 u pisarnici općine Srebrenik i dokaz o istom predati na šalter broj: 3 u pisarnici općine Srebrenik, a potom na istom šalteru izvršiti preuzimanje predmetne kopije.
5. Sačiniti Idejni projekat. Idejni projekat treba biti sačinjen od strane stručnog lica neovisno od organa uprave Općine Srebrenik.
6. Izvršiti uplatu administrative takse. Uplatu izvršiti na račun Općine Srebrenik u pošti, banci ili na šalteru broj: 1 u pisarnici Općine Srebrenik.
7. Izvršiti kompletiranje zahtjeva sa gore navedenom dokumentacijom. Zahtjev popuniti prema obrascu i isti zajedno sa naprijed navedenom dokumentacijom predati na šalter broj: 4 u pisarnici Općine Srebrenik.

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa za izdavanje urbanističke saglasnost Od 70,00 - 350,00 KM, u zavisnosti od ukupne korisne površine i vrste objekta
2. Kopija katastarskog plana parcele na kojoj se planira graditi objekat 11,00 KM

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
R.br.  Korak  Opis koraka 
1.  Preuzimanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje.  Preuzimanje zahtjeva izvršiti na pultu u pisarnici Općine Srebrenik na način samoposluživanjem (odabirom odgovarajućeg obrasca).
2.  Izvršiti uplatu administrativne i komunalne takse. Uplatu izvršiti na račun Općine Srebrenik u pošti, banci ili na šalteru broj: 1 u pisarnici Općine Srebrenik.
3.  Izvršiti kompletiranje zahtjeva, tj. istom priključiti dokaz o uplati administrativne i komunalne takse, te dokumentacije koja je u dispozitivu urbanističke saglasnosti za izgradnju predmetnog objekta propisana kao obavezna za dostavljanje uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju
  • Pribaviti najmanje 3 primjerka projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta urađen od strane ovlaštenog lica neovisno od organa uprave općine Srebrenik.
  • Pribaviti dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosina za parcelu na kojoj se planira graditi predmetni objekat. Pribaviti Sanitarnu saglasnost na projekte i na lokaciju od strane Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije Općine Srebrenik.
  • Pribaviti ostalu dokumentaciju od nadležnih organa koja je u dispozitivu predmetne urbanističke saglasnosti propisana kao obavezna za dostavljanje uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju.
4.  Nakon kompletiranja zahtjeva Služba donosi rješenje o utvrđivanju obaveza na ime uređenja i rente i isto dostavlja podnosiocu predmetnog zahtjeva. Predmetno rješenje se podnosiocu zahtjeva dostavlja lično neposrednim putem u prostorijama ove Službe, putem pošte ili putem općinskog dostavljača.   
5.  Po prijemu predmetnog rješenja, u njemu određenom roku podnosilac zahtjeva vrši uplatu utvrđenog iznosa predmetne naknade. Iznos predmetne naknade izvršiti na račun Općine Srebrenik u pošti, banci ili na šalteru broj: 1 u pisarnici Općine Srebrenik i dokaz o istom dostaviti voditelju postupka izdavanja odobrenja za građenje.
6. Nakon dostavljanja dokaza o uplati naknade na ime rente i uređenja, Služba donosi rješenje o izgradnji objekta i isto dostavlja podnosiocu predmetnog zahtjeva. Predmetno rješenje se podnosiocu zahtjeva dostavlja lično neposrednim putem u prostorijama ove Službe, putem pošte ili putem općinskog dostavljača.

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa za izdavanje odobrenja za izgradnju objekta Od 70,00 – 350,00 KM, u zavisnosti od ukupne korisne površine i vrste objekta
2. Komunalna taksa za izdavanje odobrenja za izgradnju objekta 1,00 KM/m2 korisne površine poslovnog i 0,50 KM/m2 korisne površine proizvodnog objekta
3. Naknada na ime uređenja građevinskog zemljišta Za objekat u I zoni gradskog građevinskog zemljišta naknada iznos 15,00 KM/m2 korisne površine poslovnog prostora i 2,00 KM/m2parking prostoram a za objekat u ostalim zonama gradskog građevinskog zemljišta naknada se iznosi 10,00 KM/m2 korisne površine poslovnog prostora i 1,00 KM/m2 parking prostora.
4. Naknada na ime rente

Za gradsko građevinsko zemljište naknada se trenutno plaća prema zonama:

I ........ 46,20 KM,

II ...... 38,50 KM,

III ..... 30,80 KM,

IV ...... 23,10 KM,

V ........ 15,40 KM i

VI .......  7,70 KM po m2 korisne površine objekta, odnosno:

I ......... 6 %,

II ....... 5 %,

III .....  4%,

IV ......3 %,

V ....... 2% i

VI ..... 1% od prosječne konačne građevinske vrijednosti cijene 1m2 korisnog stambenog prostora na području općine Srebrenik. Za ostalo građevinsko zemljište naknada se trenutno plaća prema zonama:

I ....... 10,00 KM,

II ...... 8,00 KM,

III ..... 6,00 KM,

IV ...... 4,00 KM i

V ........ 2,00 KM po m2 korisne površine poslovnog prostora

5. Sanitarna saglasnost na lokaciju objekta  50,00 KM
6. Sanitarna saglasnost na projekte 50,00 KM

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole. Preuzimanje zahtjeva se vrši na pultu u pisarnici Općine Srebrenik na način samoposluživanjem (odabirom odgovarajućeg obrasca).
2. Služba donosi Zaključak o utvrđivanju obaveza na ime Administrativne takse i na ime trškova Komisije za tehnički pregled predmetnog objekta, te Rješenje o formiranju iste Komisije i predmetni zaključak i rješenje dostavlja podnosiocu predmetnog zahtjeva i članovima komisije. Dostavljanje predmetnog rješenja i zaključka se vrši putem pošte, općinskog dostavljača ili u prostorijama ove Službe.
3. Po prijemu predmetnog zaključka, u njemu određenom roku podnosilac zahtjeva vrši uplatu utvrđenog iznosa predmetne naknade. Iznos predmetne naknade izvršiti na račun Općine Srebrenik u banci, pošti ili na šalteru broj: 1 u pisarnici općine Srebrenik i dokaz o istom dostaviti voditelju postupka za izdavanje upotrebne dozvole.
4. Nakon dostavljanja dokaza o uplati naknade na ime administrativne takse i naknade za troškove rada Komisije, Služba o istom na odgovarajući način obavještava perdsjednika iste Komisije, a predsjednik će uz konsultaciju sa članovima Komisije i podnosiocem zahtjeva dogovoriti tačan termin o vršenjenju tehničkog pregleda objekta. Podnosilac zahtjeva će najkasnije osam dana prije tehničkog pregleda ili na dan obavljanja tehničkog pregleda, u zavisnosti od dogovora sa predsjednikom Komisije, Komisiji za tehnički pregled dostaviti na uvid i raspolaganje tokom njenog rada dokumentaciju na osnovu koje je izgrađen predmetni objekat, odnosno dokumentaciju propisanu članom 129. važećeg Zakona o prostornom uređenju i građenju, kao i ostalu dokumentaciju koju zatraži ista Komisija. Podnosilac zahtjeva će na dan tehničkog pregleda objekta na licu mjesta osigurati prisustvo svih sudionika u građenju istog objekta, osigurati uslove za rad, te slobodan i neometan pristup svim dijelovima građevine.

 


TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa Naknada se utvrđuje prema vrsti i ukupnoj korisnoj površini objekta i kreće se u rasponu od 50,00 – 200,00 KM.
2. Troškovi rada Komisije za tehnički pregled objekta Naknada se utvrđuje prema vrsti i ukupnoj korisnoj i kreće se u rasponu od 250,00 – 2.000,00 KM.

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

R.br. Korak Opis koraka
1. Informacije trenutno nisu dostupne. Informacije trenutno nisu dostupne.

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Informacije trenutno nisu dostupne. Informacije trenutno nisu dostupne.

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Informacije trenutno nisu dostupne.

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI

R.br. Korak Opis koraka
1. Informacije trenutno nisu dostupne. Informacije trenutno nisu dostupne.

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Informacije trenutno nisu dostupne. Informacije trenutno nisu dostupne.

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Informacije trenutno nisu dostupne.