OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 29 km²
Broj stanovnika 7.314
Broj zaposlenih 449
Broj nezaposlenih 1.854
BDP 17.159.000 KM
Struktura privrede Poljoprivreda (stočarstvo i voćarstvo)
Struktura privrednih subjekata Pravna lica: 74; Jedinice u sastavu: 43; Obrti: 152
Informacije o radnoj snazi VSS: 52; VŠS: 3; SSS: 403; VKV: 4; KV: 575; PKV: 51; NKV: 766
Prosječna neto plaća 756 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava 320
Prirodna bogatstva Jezero Snježnica sa čistim i mirnim abijentom za pecanje, rekreaciju i zabavu.
Uvoz - izvoz 263.000 KM - 202.000 KM

 

KONTAKT

Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu

Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon + 387 (0)35 755 886
Adresa Centar bb, 75414 Teočak, BiH
Ostalo www.opcinateocak.baKORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva sa dokumentacijom naznačenom u zahtjevu Pregledavanje zahtjeva, obavijest stranke za dostavljanje dokumentacije, ako nedostaje u zahtjevu, rješavanje prethodnog pitanja
2. Dostavljanje tražene dokumentacije Stranka dostavlja dokumentaciju koje je zakonski propisana
3. Izdavanje rješenja Rješenje izdaje Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu u roku od 20 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. Preuzimanje rješenja poštom ili lično u Službi


DOKUMENTI

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Zahtjev 1,00 KM
2. Taksa akontativno 70,00 KM
3. Razlika takse u toku postupka Zavisi od vrste objekta (stambeni, st.poslovni, poslovni…) i površine građevine

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva sa dokumentacijom naznačenom u zahtjevu Pregledavanje zahtjeva, obavijest stranke za dostavljanje dokumentacije, ako nedostaje u zahtjevu, rješavanje prethodnog pitanja
2. Dostavljanje tražene dokumentacije Stranka dostavlja dokumentaciju koje je zakonski propisana.
3. Izdavanje rješenja Rješenje izdaje Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje, i civilnu zaštitu u roku od 20 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani zakonom. Preuzimanje rješenja poštom ili lično u Službi.


DOKUMENTI

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Zahtjev 1,00 KM
2. Stambeni objekti 0,50 KM/m ²
3. Stambeni poslovni objekti 1,00 KM/m²
4. Poslovni objekti 1,30 KM/m²
5. El.energetski i telekomunikacioni objekti 0,50 KM/m²

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom Pregled zahtjeva sa dokumentacijom
2.   Donošenje rješenja o formiranju stručnih komisija za tehnički pregled objekta U roku od 8 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.
3.   Izdavanje odobrenja za upotrebu Rok izdavanja je 7 dana od dana prijema zapisnika kojim je utvrđeno da nema nedostataka. Preuzimanje poštom ili lično.


DOKUMENTI

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1 Stambeni objekti do 150 m² 650,00 KM
2 Ostali objekti 1,5% od predračunske vrijednosti i ne može biti manja od 600,00 KM

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva Razmatranje zahtjeva, upućivanje stranke drugom organu tj. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK-a na rješavanje po nadležnosti.
2. Uplata troškova Referent upućuje stranku na uplatu troškova
3. Donošenje rješenja Donosi služba na osnovu zapisnika inspektora poljoprivrede

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Zahtjev 1,00 KM 
2. Taksa za promjenu namjene zemljišta zavisno od kategorije zemljišta. Taksa se izračunava pomoću tablice za područje općine Teočak.  
3. Općinska administrativna taksa za izdavanje rješenja  100,00 KM 

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Zahtjev za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata
2. Zahtjev za izgradnju pomoćnih objekata (vikendice, garaže, šupe, i sl.)

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br. Korak Opis koraka
1. Podnošenje zahtjeva Razmatranje zahtjeva, obavještenje stranki
2. Dostavljanje dokumentacije Stranka dostavlja dokumentaciju koja je zakonski propisana zavisno od vrste i veličine objekta
3. Donošenje rješenja i dostavljanje stranki Rješenje izdaje Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu. Preuzimanje rješenja poštom ili lično u Službi

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Zahtjev 1,00 KM
2. Taksa akontativno 70,00 KM
3. Razlika takse u toku postupka Zavisi od vrste objekta (stambeni, st.poslovni, poslovni…) i površine građevine.

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Informacije trenutno nisu dostupne.