REGISTRACIJA
Nadležni registracijski sud  Općinski sud u Tuzli
Adresa  Maršala Tita br.137, 75 000 Tuzla
Telefon  00 387 35 252 341
Fax  00 387 35  307 258
E-mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica  opsud-tuzla.pravosudje.ba

 


KORACI U REGISTRACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA
R.br. Korak Opis koraka
1. Određivanje imena poslovnog subjekta Provjera imena u Općinskom sudu u Tuzli
2. Donošenje odluke o osnivanju Notarski potvrđena odluka o osnivanju
3. Prikupljanje dokumentacije Prikupljanje isprava i dokumenata propisanih zakonom za osnivanje pojedinih vrsta poslovnih subjekata
4. Predaje i prijave za registraciju sa dokumentacijom Postupanje suda po podnijetoj prijavi za registraciju

 

DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA

R.br. Naziv dokumenta Dokument izdaje/
posjeduje
Forma dokumenta (Original/Ovjerena kopija)
1. Prijava za registraciju pravnih lica Općinski sud u Tuzli Original
2. Akt o osnivanju
(odluka ili ugovor)
Notarski obrađen
donosi osnivač
Original
3. Potvrda o izvršenoj uplati novčanih sredstava  osnova kapitala ili vrijednost stvari i prava unesenih u društvo Banka,
sudski vještak vrši procjenu
Original
4. Notarski obrađena odluka o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje društva Donosi osnivač Original
5. Ovjereni potpis lica ovlaštenog za zastupanje Ovjerava notar Original

 

ROKOVI I OSTALE INFORMACIJE O REGISTRACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA
Gdje predati zahtjev sa pratećom dokumentacijom i potvrdama o uplaćenim taksama Općinski sud Tuzla
- Pisarnica registra poslovnih subjekata
Rok za rješavanje urednog predmeta 5 dana od dana uredno predate prijave
Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana, a za otklanjanje nedostataka stranci se ostavlja rok koji ne može biti duži od 30 dana
Rok za dostavljanje rješenja Stranka može odmah preuzeti rješenje
Rok za početak rada Društva Regulisano poreznim propisima
Naziv službe koja može pružiti dodatne informacije Općinski sud Tuzla – Registar poslovnih subjekata
Kontakt podaci službe: adresa, broj telefona, e-mail adresa, web portal Maršala Tita br. 137, 035 307 221, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

DOKUMENTI

 

KORACI U IZMJENI POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
R.br. Korak Opis koraka
1. Prikupljanje dokumentacije Predaja prijave sudu za izmjenu podataka sa potrebnom dokumentacijom

 

DOKUMENTI ZA IZMJENU POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
R.br. Naziv dokumenta Dokument izdaje/
posjeduje
Forma dokumenta (Original/Ovjerena kopija)
1. Prijava za registraciju Posjeduje stranka Original
2. Odluka o promjeni poslovanja Posjeduje stranka Original
3. Notarski potvrđena izmjena Statuta Izdaje stranka/ potvrđuje notar Original
4. Dokaz o uplati sudske takse Izdaje stranka Original
5. Dokaz o uplati za objavu oglasa u Službenim novinama Izdaje stranka Original

 

ROKOVI I OSTALE INFORMACIJE O IZMJENI POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
Gdje predati zahtjev sa pratećom dokumentacijom i potvrdama o uplaćenim taksama Općinski sud Tuzla
- Pisarnica registra poslovnih subjekata
Rok za rješavanje urednog predmeta 5 dana od dana uredno predate prijave
Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana, a za otklanjanje nedostataka stranci se ostavlja rok koji ne može biti duži od 30 dana
Rok za dostavljanje rješenja Stranka može odmah preuzeti rješenje
Naziv službe koja može pružiti dodatne informacije Općinski sud Tuzla – Registar poslovnih subjekata
Kontakt podaci službe: adresa, broj telefona, e-mail adresa, web portal Maršala Tita br. 137, 035 307 221, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

DOKUMENTI

 

KORACI U PREKIDU POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
R.br. Korak Opis koraka
1. Zahtjev za donošenje odluke o prestanku rada Osnivač poslovnog subjekta sačinjava zahtjev
2. Odluka o prestanku Osnivač donosi odluku o prestanku
3. Dokaz o uplati sudske takse Dostava dokaza o uplati 75,00 KM sudske takse
4. Dokaz o uplati za objavu oglasa Dostava dokaza o uplati 20,00 KM za objavu oglasa u Službenim novinama FBiH

 

DOKUMENTI ZA PREKID POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
R.br. Naziv dokumenta Dokument izdaje/
posjeduje
Forma dokumenta (Original/Ovjerena kopija)
1. Zahtjev za prestanak Subjekt upisa Original
2. Odluka o prestanku Subjekt upisa Original

 

ROKOVI I OSTALE INFORMACIJE O PREKIDU POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
Gdje predati zahtjev sa pratećom dokumentacijom i potvrdama o uplaćenim taksama Općinski sud Tuzla
- Pisarnica registra poslovnih subjekata
Rok za rješavanje urednog predmeta 5 dana od dana uredno predate prijave
Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana, a za otklanjanje nedostataka stranci se ostavlja rok koji ne može biti duži od 30 dana
Rok za dostavljanje rješenja Stranka može odmah preuzeti rješenje
Naziv službe koja može pružiti dodatne informacije Općinski sud Tuzla – Registar poslovnih subjekata
Kontakt podaci službe: adresa, broj telefona, e-mail adresa, web portal Maršala Tita br. 137, 035 307 221, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.