Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava

•  Rok otplate: do 7 godina
•  Grace period: do 12 mjeseci
•  Kamatna stopa: 5,00 % na godišnjem nivou*
•  Naknada za obradu zahtjeva za pravna lica: 1,00 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita
•  Naknada za obradu zahtjeva za fizička lica: 0,75 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Namjena:
- direktno kreditiranje poduzeća koja se bave proizvodnjom i uslugama, te koja ispunjavaju kriterije u pogledu boniteta i kreditne historije, te postavljenih poslovnih planova.

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1:1,50 u odnosu na iznos 
odobrenog kredita;
b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 1:2 u odnosu na 
iznos potraživanja Banke;
c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog     
osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva;
d)  garancije druge banke.

Napomena:
Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji sa nekretninama.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,45% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%)
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,37% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%)

 

Kreditna linija za finansiranje poljoprivredne proizvodnje

 

•  Rok otplate: od 18 mjeseci do 10 godina
•  Grace period: različita dužina ovisno od vrste djelatnosti
•  Kamatna stopa: 4,00 % na godišnjem nivou*
•  Naknada za obradu zahtjeva za pravna lica: 1,00 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita
•  Naknada za obradu zahtjeva za fizička lica: 0,75 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Namjena:
- finansiranje poljoprivredne djelatnosti kojom se bave pravna i fizička lica.

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1:1,50 u odnosu na iznos 
odobrenog kredita;
b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 1:2 u odnosu na 
iznos potraživanja Banke;
c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog     
osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva;
d)  garancije druge banke.

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji sa nekretninama.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,31% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 10 god.
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%)
Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,25% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 10 god.
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%) 

Maksimalni rokovi za određene namjene kreditnih sredstava iz kreditne linije za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje

 

Kreditna linija za dugoročno kreditiranje za podsticaj zapošljavanja iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje

 

Uvjeti kreditiranja za industriju, zanatstvo i usluge
•  Rok otplate: do 7 godina
•  Grace period: do 12 mjeseci
•  Kamatna stopa: 4,00 % na godišnjem nivou*
•  Naknada za obradu zahtjeva za pravna lica: 1,00% jednokratno od iznosa odobrenog kredita
•  Naknada za obradu zahtjeva za fizička lica: 0,75% jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Uvjeti kreditiranja za poljoprivrednu proizvodnju
•  Rok otplate: do 7 godina
•  Grace period: do 24 mjeseca
•  Kamatna stopa: 3,00 % na godišnjem nivou**
•  Naknada za obradu zahtjeva za pravna lica: 1,00% jednokratno od iznosa odobrenog kredita
•  Naknada za obradu zahtjeva za fizička lica: 0,75% jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Namjena:

- kreditiranje podsticanja zapošljavanja. Maksimalan iznos kredita nije ograničen, ali je limitiran cijenom novog radnog mjesta i to:
♦  za industriju 25.000 KM po novouposlenom radniku;
♦  za zanatstvo i usluge 15.000 KM po novouposlenom radniku;
♦  za poljoprivrednu proizvodnju 10.000 KM po novouposlenom radniku.

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1:1,5 u odnosu na iznos 
odobrenog kredita;
b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 1:2 u odnosu na 
iznos potraživanja Banke;
c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog     
osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva;
d)  garancije druge banke.

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji sa nekretninama.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,40% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.  
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%)
Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,32% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.  
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%)

** Efektivna kamatna stopa (EKS) 3,36% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god. 
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%)
Efektivna kamatna stopa (EKS) 3,28% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.  
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%)

 

Kreditna linija za održavanje zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje

 

•  Iznos kredita: min. 15.000 KM – max. 500.000 KM (5.000 KM po zaposlenom)
•  Rok otplate: do 36 mjeseci
•  Grace period: do 6 mjeseci
•  Kamatna stopa: 5,00% na godišnjem nivou*
•  Naknada za obradu zahtjeva za pravna lica: 1,00% jednokratno od iznosa odobrenog kredita
•  Naknada za obradu zahtjeva za fizička lica: 0,75% jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Namjena kredita:
- kreditna sredstva predviđena za finansiranje programa u cilju održive zaposlenosti.

Korisnici kredita:
- svi privredni subjekti na teritoriji Federacije BiH koji za cilj imaju održavanje zaposlenosti.

Svrha korištenja kredita:
- za tekuća sredstva / za likvidnost

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1:1,50 u odnosu na iznos 
odobrenog kredita;
b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 1:2 u odnosu na 
iznos potraživanja Banke;
c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog     
osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva;
d)  garancije druge banke.

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji sa nekretninama.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,84% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 3 god. 
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%)
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,66% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 3 god.  
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%)

 

Kreditna linija za dugoročno kreditiranje mikrobiznisa - obrt

 

•  Rok otplate: od 13 mjeseci do 7 godina
•  Grace period: do 12 mjeseci
•  Kamatna stopa: 5,00 % na godišnjem nivou*
•  Naknada za obradu zahtjeva: 0,75% jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Namjena:
- pružanje finansijske podrške registriranim samostalnim poduzetnicima - obrtnicima u cilju podsticanja privatnog poduzetništva (obrta) u oblasti proizvodnje i usluga kao i stvaranja uvjeta za njihovo proširenje.

Korisnici kredita:
- samostalne zanatske i uslužne radnje koje posjeduju općinsko rješenje o obavljanju djelatnosti.

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1:1,50 u odnosu na iznos 
odobrenog kredita;
b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 1:2 u odnosu na 
iznos potraživanja Banke;
c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog     
osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva;
d)  garancije druge banke.

Napomena:
Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji sa nekretninama.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,37% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 7 god.

 

Kreditna linija za finansiranje izvršenog izvoza

 

•  Rok otplate: do 18 mjeseci
•  Kamatna stopa: 5,00 % na godišnjem nivou*
•  Naknada za obradu zahtjeva: 0,75 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Namjena:

- finansiranje izvršenog izvoza poduzeća iz oblasti proizvodnje i usluga, koja ispunjavaju kriterije u pogledu boniteta i kreditne historije. Banka će pratiti način korištenja ove kreditne linije i vršiti revolving ovih kredita po isteku roka na koji su odobreni, ukoliko je korištenje u skladu sa namjenom.

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1:1,50 u odnosu na iznos 
odobrenog kredita;
b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 1:2 u odnosu na 
iznos potraživanja Banke;
c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog     
osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva;
d)  garancije druge banke.

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji sa nekretninama.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 6,15% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 18 mjeseci.

Kreditna linija za finansiranje uvoza pšenice

•  Rok otplate: do 24 mjeseca
•  Otplata mjesečna, bez grace perioda
•  Kamatna stopa: 5,00 % na godišnjem nivou*
•  Naknada za obradu zahtjeva za pravna lica: 1,00 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita
•  Naknada za obradu zahtjeva za fizička lica: 0,75 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Namjena:
- finansiranje nabavke pšenice iz uvoza.

 

Korisnici kredita mogu biti pravna i fizička lica registrovana i sa sjedištem na području Federacije Bosne i Hercegovine, koja ispunjavaju opće uslove za korištenje sredstava ove kreditne linije.

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1:1,50 u odnosu na iznos 
odobrenog kredita;
b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 1:2 u odnosu na 
iznos potraživanja Banke;
c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog     
osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva;
d)  garancije druge banke.

Napomena:
Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji sa nekretninama.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 6,19 % za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 24 mjeseca 
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%)
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,92% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 24 mjeseca 
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%)

 

Kreditna linija za finansiranje ruralnog razvoja i turizma

 

Minimalan iznos pojedinačnog kredita je 50.000,00 KM dok  maksimalan iznos pojedinačnog kredita je 500.000,00 KM

Rok otplate: do 7 godina

Grace period: do 12 mjeseci

Kamatna stopa: 5,00 % na godišnjem nivou fiksno *

Naknada za obradu zahtjeva za pravna lica: 1,00 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Naknada za obradu zahtjeva za fizička lica: 0,75 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita

Namjena:
- izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata, održavanje razvoja turizma na selu, te izgradnja osnovne turističke infrastrukture.

 

Korisnici kredita

- pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva.

 

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

a)  nekretnine: vrijednost založene nekretnine u omjeru minimalno 1:1,50 u odnosu na  iznos  odobrenog kredita;
b)  pokretna imovina: vrijednost založenih pokretnih stvari u omjeru minimalno 1:2 u odnosu na  iznos potraživanja Banke;
c)  osiguranje naplate potraživanja kod ovlaštenog i za Banku prihvatljivog     
osiguravajućeg društva, uz mjenice osiguravajućeg društva;
d)  garancije druge banke.

Napomena: Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument obezbjeđenja naplate kredita samo u kombinaciji sa nekretninama.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,38% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 7 god.
(naknada za obradu zahtjeva 1,00%);

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,30% za iznos kredita 500.000 KM i rok otplate 7 god.
(naknada za obradu zahtjeva 0,75%)

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga