Dugoročni kredit za financiranje ulaganja u osnovna sredstva

Namjena kredita:

 • kupnja, izgradnja, rekonstrukcija, uređenje ili proširenje poslovnog objekta
 • nabavka opreme ili dijelova opreme
 • nabavka osobnih vozila za poslovne potrebe
 • refinanciranje dugoročnih namjenskih kredita drugih banaka
 • refundacija ulaganja u namjene kupnje, rekonstrukcije, uređenja ili proširenja poslovnog objekta ili nabavke opreme ili dijelova opreme iz vlastitih sredstava izvršenih u prethodnih 12 mjeseci

Korisnici kredita:

Klijenti Poduzetničkog I Korporativnog bankarstva

Rok i način korištenja:

 • rok korištenja kredita mora biti usklađen s planiranom dinamikom trošenja sredstava
 • maksimalno 12 mjeseci od datuma odobrenja kredita
 • kredit se može koristiti jednokratno ili sukcesivno
 • kredit se koristi doznakom na račun korisnika kredita ili izravnim plaćanjem izvođaču radova ili dobavljaču u zemlji ili inozemstvu
 • kredit se može koristiti i na drugi način ako za to postoji valjana dokumentacija (cesija, asignacija, ugovor o uređenju međusobnih odnosa i sl.)

Rok i način vraćanja:

 • 1-10 godina (uobičajen rok je do 5 godina, odnosno do 3 godine kod manjih investicijskih projekata i nabavke pojedinačne opreme)
 • rok vraćanja kredita mora biti usklađen s ročnom strukturom izvora i rokom povrata uloženih sredstava prema projektu
 • duži rok je moguć kod velikih investicijskih projekata i infrastrukturne izgradnje
 • moguće je ugovoriti period mirovanja (grace period) kredita od stavljanja u otplatu do prvog dospijeća ako za to postoje posebni razlozi, ali ne duže od 6 mjeseci (grace period je uključen u rok vraćanja kredita)
 • u mjesečnim ratama

Dugoročni kredit za poslovno financiranje - ulaganje u trajna obrtna sredstva

Namjena kredita:

 • financiranje potreba za trajnim obrtnim sredstvima, u okviru investicijskog ulaganja za značajno povećanje proizvodnih ili prodajnih kapaciteta
 • poboljšanje strukture bilance

Korisnici kredita:

Klijenti Poduzetničkog i Korporativnog bankarstva

Rok i način korištenja:

 • rok korištenja kredita mora biti usklađen s planiranom dinamikom trošenja sredstava
 • najkasnije 6 mjeseci od donošenja odluke o odobrenju kredita, odnosno 12 mjeseci ukoliko je vezano za investicijsko ulaganje
 • kredit se može koristiti jednokratno ili sukcesivno
 • kredit se koristi doznakom na račun korisnika kredita ili izravnim plaćanjem izvođaču radova ili dobavljaču u zemlji ili inozemstvu
 • kredit se može koristiti i na drugi način ako za to postoji valjana dokumentacija (cesija, asignacija, ugovor o uređenju međusobnih odnosa i sl.)

Rok i način vraćanja:

 • preko jedne godine, maksimalno do 3 godine
 • u mjesečnim ratama

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga