Privredne komore FBiH

Naziv i adresa Predsjednik Telefon FAX
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva br.10
71000 Sarajevo
mr.sc.Marko Šantić, dipl.oec., predsjednik
Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš., potpredsjednik
+387 33 217 782
+387 33 217 782
+387 33 217 783
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine – Ured Mostar
Dubrovačka bb i Mostarskog bataljona bb
88000 Mostar
Željana Bevanda, organizacioni sekretar ureda u Mostaru +387 36 322 498
+387 36 322 499
+387 36 580 008
+387 33 322 500
+387 33 580 008
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije br. 8
71000 Sarajevo
Kemal Grebo +387 33 250 190 +387 33 250 138
+387 33 250 138
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
M.Tarabara br. 15
72000 Zenica
Šefkija Botonjić +387 32 403 028 +387 32 286 779
Privredna komora Unsko-sanskog kantona
Trg Maršala Tita bb
77000 Bihać
Ismet Pašalić +387 37 227 762 +387 37 227 780
Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona
Gamal Abdel Ganema br. 19
73000 Goražde
Dževad Terović +387 38 227 644 +387 38 227 350
Gospodarska komora Županije posavske
III Ulica br. 25
76270 Orašje
Zvonko Mišković +387 31 713 565 +387 31 713 565
Gospodarska komora Zapadno-hercegovačke županije
Fra Grge Martića bb (zgrada Županije)
88240 Posušje
Zdenko Grbavac +387 39 682 246
+387 39 682 247
+387 39 682 248
Gospodarska komora Hercegbosanske županije
Trg Kralja Tomislava bb
80101 Livno
Ivo Čavar +387 34 203 613 +387 34 202 256
Privredna komora Srednje-bosanskog kantona Jajce
Zgrada općine
70101 Jajce
Asim Gradinčić +387 30 658 678 +387 30 658 678
Privredna / Gospodarska komora
Hercegovačko-neretvanske županije

Ante Starčevića bb
88000 Mostar
Perica Jurković, predsjednik +387 63 333 593 +387 36 397 230

 

Sporazumi o međukomorskoj saradnji:

  • Sporazumom se uređuju međusobni odnosi i utvrđuju aktivnosti koje će potpisnice Sporazuma poduzimati u cilju unapređenja ukupne ekonomske saradnje kao i uspostavljanja viših oblika poslovno - tehničke saradnje i kooperacije.
  • Potpisnice Sporazuma izvršavaju i podržavaju spremnost da rade dogovorno na uspostavljanju poslovnih kontakata između preduzeća potpisnica Sporazuma u vidu poticaja većeg izvoza i izrade zajedničkih izvoznih projekata.
  • Potpisnice Sporazuma će razmjenjivati informacije značajne za razvoj privrednih odnosa između svojih članica, a naročito u pogledu organizovanja ordžavanja privrednih sajmova, promocija i tržišnih informacija.

Kantonalna privredna komora Tuzla je u cilju razvijanja što uspješnije poslovne saradnje zaključila ugovore o međukomorskoj saradnji sa sledećim privrednim komorama:

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga