Kantonalna privredna komora Tuzla  u 2017. godini nastavlja sa realizacijom svoje misije, ciljeva i zadataka. Ona je, uistinu, asocijacija onih privrednih subjekata koji se dobrovoljno učlanjuju, koji sudjeluju u njenim aktivnostima, upravljaju njom, koriste njene usluge i finansiraju Komoru. U 2016.godini je potpisan Sporazum o partnerskoj saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona, te ćemo u 2017.godini zajedno raditi na poboljšanju uslova za poslovanje u Kantonu. Cilj je stvoriti poslovni ambijent koji će podstaći otvaranje novih preduzeća, proširenje poslovanja postojećih, izvoz i pristup novim tržištima te povećanje broja zaposlenih i životnog standarda svih građana Tuzlasnkog kantona.


 U 2017. godini djelovanje Komore će biti fokusirano na sljedećim bitnim zadacima:


•    Raditi na kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta radi očuvanja postojećih  i kreiranja novih radnih mjesta u Tuzlanskom kantonu.
•    Raditi na poslovnom  povezivanju privrednika Tuzlanskog kantona sa poslovnim partnerima iz Evrope i svijeta, tražiti nova tržišta i prezentirati naše potencijale na sajmovima, poslovnim susretima i međunarodnim forumima.
•    Raditi na održavanju, jačanju i daljnjem razvijanju članske baze Komore, kao i jačanju  položaja i značaja Komore kod institucija na svim nivoima vlasti.
•    Svojim ukupnim djelovanjem i uslugama doprinositi općem društvenom cilju – bržem približavanju evropskim integracijama,
•    Biti otvorena za sve inicijative svoga članstva kao i svoga okruženja koje imaju za cilj podizanje kvaliteta života na području Tuzlanskog kantona, odnosno BiH u cjelini.
Želimo uvjeriti naše članice da ćemo u 2017. godini predano, istrajno i iskreno raditi u skladu sa svojom misijom, ciljevima i programima i nadamo se da ćemo imati njihovo puno razumijevanje, saradnju i podršku.
Onim privrednim društvima koji se nisu uključili u Komoru nudimo da to učine i postanu dio jake interesne, poslovne i stručne zajednice koja će kompetentno izražavati glas privrede u dijalogu sa organima vlasti.
Udruženi i ujedinjeni smo jači i djelotvorniji, a od naših partnera bit ćemo više uvažavani.
Svojim partnerima – organima vlasti nudimo našu spremnost na korektnu saradnju na svim pitanjima uređivanja privrednog sistema, rada, poslovanja i razvoja od interesa za uspješniji rad i bolji život na području Kantona.
Našim članovima i partnerima kao i svim privrednim i društvenim subjektima koji osjećaju potrebu za saradnju sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla želimo sretnu i uspješnu 2017.godinu.

PREDSJEDNIK KANTONALNE
PRIVREDNE KOMORE TUZLA
mr.sc. Nedret Kikanović, dipl.ecc

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga