Javni poziv za kandidovanje Programa utroška preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja“ – treći Javni poziv (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima).

 

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja“ – treći Javni poziv (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima), je objavljen u  dnevnim novinama „Oslobođenje“, od 25.12.2014.godine i u dnevnim novinama „Dnevni list“, 27.12.2014.godine. Objava ovog Javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“ se očekuje 31.12.2014.godine. Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 09.01.2015.godine.

Napominjemo da se Program i Javni poziv za kandidovanje Programa utroška preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja“ – treći Javni poziv (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima), mogu preuzeti i sa stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba.

S poštovanjem,

 

Odsjek za razvoj i unapređenje privrede

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

 

Prilog: Javni poziv


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga