•    članstvo u jedinstvenoj privrednoj asocijaciji po uzoru na drugi poslovni svijet;
•    legitiman i kompetentan zastupnik pred organima zakonodavne i izvršne vlasti,
•    predstavljanje u zemlji i svijetu,
•    pružanje stručne pomoći kao i organizovanja svih vrsta privrednih manifestacija od zajedničkog i pojedinačnog interesa;
•    kompletna infrastruktura u provođenju svih oblika aktivnosti (sale za sjednice, fax, telefon, i druga tehnička pomagala) za održavanje skupova, sastanaka, predavanja i seminara;
•    poslovi iz javnih ovlaštenja: izdavanje certifikata o porijeklu robe (Form A, Of Origin, uvjerenje o bosanskohercegovačkom porijeklu robe), ATA karnete, ovjeru pozivnih pisama za izdavanje viza;
•    pripremanje i organizovanje nastupa na sajmovima izložbama i drugim oblicima prezentacije;
•    ocjene i mišljenja o investicionim programima;
•    organizacija stručnih savjetovanja, okruglih stolova, simpozija, prezentacija, makro projekata i slično;
•    praćenje tekućih privredna kretanja po sektorima, odnosno udruženjima posebno uticaj tržišta i kretanje poizvodnje, zaposlenosti, kreditinu, politiku banaka, kao i druge relevantne elemente za vođenje politike i informiše svoje članice. izrada korporativnih filmova
•    organizovanje promocije vaših proizvoda
•    organizovanje prezentacije firme
•    organizovanje stručnih sastanaka
•    organizovavnje savjetovanja i edukacija


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga