Kantonalna privredna komora Tuzla i marketinška agencija Colosseum, pozivaju Vas da uzmete učešće na info sesiji "Dan novih tehnologija – Novi koncepti u auto industriji", koji će se 12.10.2017.godine održati u okviru "Auto Show Week-a 2017"  u 13,oo sati u plavoj sali BKC Tuzla. Dok u brojnim drugim segmentima bh industrija stagnira, firme koje se bave proizvodnjom dijelova za automobilsku industriju prosperiraju. Broj zaposlenih i obim poslova su u stalnom porastu. Strane firme pokazuju sve veći interes za ulaganja, upravo je nedavno ugledna konzultantska firma Roland Berger izradila studiju za potencijalno zainteresirane investitore iz Japana. Sve veći broj kompanija prebacuje postrojenja ili traži „outsource“ partnere u BiH zbog povoljnog geografskog položaja. Neke od vodećih kompanija poput Wagner-a se nalaze u Tuzlanskom kantonu. Cilj nam je okupiti sve zainteresirane strane i upoznati ih sa mogućnostima koje nove tehnologije pružaju domaćoj industriji.
Panelisti:
-    Jelena Babić - Guma M, voditelj prodaje
-    Semir Junuzović , Junuzović Kopex - CNG Gas
-    Nijaz Hamidović, dipl.ing.mašinstva – projekt menadžer Wagner Automotiv Gradačac
-    Adnan Bosović – JP Elektroprivreda BIH

 

auto


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga