U Budimpšeti je u ponedjeljak, u okviru 6. samita 16 premijera zemalja centralne i istočne Evrope s premijerom NR Kine (16+1), potpisan Ugovor o kreditu između Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i kineske EXIM banke vezan za projekat izgradnje termoelektrane kapaciteta 450MW "Blok 7" Termoelektrane Tuzla.

tetuzlaeskim

Nakon potpisivanja ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kazao je da je vrlo zadovoljan jer se nakon dugih pregovora došlo do praga realizacije tog najvećeg od svih projakata u BiH. Ništa manjeg značaja, dodao je, bit će i projekt Kamengrad, čija su veličina i finansijski značaj veliki. Vrijednost ugovora o izgradnji Bloka 7 je 722 miliona eura. EXIM banka izgradnju Bloka kreditiraće sa iznosom 613 miliona eura, uz ranije dogovorene uslove koji podrazumevaju trajanje kredita 20 godina uz 5 godina grejs perioda. Za potpisani Sporazum o kreditnoj liniji za finansiranje projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla, potrebno je odobrenje Parlamenta Federacije BiH i Skupštine JP Elektroprivreda BiH. JP Elektroprivreda BiH nastaviće intenzivne aktivnosti za dobivanje garancije Vlade Federacije BiH i upućivanje Sporazuma o kreditu u parlamentarnu proceduru.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

pravilnik posl

sajmovi b

pruga