Na temelju članka 38. Statuta Hrvatske gospodarske komore (NN br. 39/16) i Odluke o raspisivanju izbora za predsjednika Hrvatske gospodarske komore od 28. prosinca 2017. godine Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore raspisuje Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore u mandatnom razdoblju 2018. do 2022. Prijave na Javni poziv za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj koverti, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Hrvatske gospodarske komore i u najmanje jednom dnevnom listu na nacionalnoj razini, i to na adresu:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
ZAGREB, Rooseveltov trg br. 2
s naznakom „KANDIDATURA ZA PREDSJEDNIKA HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE“
Nepotpune ili nepravovremene kandidature neće se razmatrati.
Cjeloviti Javni poziv te Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika HGK, klikom na sliku...

hgk zgrada

www.hgk.hr


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga