Dugoročni investicijski kredit - Rok otplate do 10 godina

Namjena ovog kredita je finanasiranje investicionih projekata, ulaganje u opremu, poslovne prostore i ostala stalna sredstva te finansiranje početnih ili dodatnih obrtnih sredstava u funkciji pokretanja investicionog projekta maksimalno 30% iznosa kredita.

Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja, finansijskog stanja klijenta, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke. Maksimalno 80% ukupne vrijednosti investicije.

Rok otplate: do 10 godina

Način otplate: U jednakim mjesečnim, kvartalnim i polugodišnjim ratama glavnice ili anuitetima uz grace period do 12 mjeseci. Duži period otplate moguć ovisno od vrste, volumena i kompleksnosti projekta.

Napomena: Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule; Krediti sa rokom otplate 13-35 mjeseci, preko 500.000 KM - ugovara se valutna klauzula EUR; Krediti sa rokom otplate 36 mjeseci i više - ugovara se valutna klauzula EUR

Dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva

Namjena ovog kredita je dugoročno finansiranje obrtnih sredstava koja su vam potrebna u redovnom poslovanju svrhu povećanja prometa i zarade uz stabilan novčani tok.

Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja, finansijskog stanja klijenta, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke

Rok otplate: 1-3 godina (u zavisnosti od svrhe kreditiranja) uz mogućnost odobrenja perioda otplate do 5 godina, u zavisnosti od boniteta klijenta i kreditne sposobnosti.

Način otplate: U jednakim mjesečnim, kvartalnim i polugodišnjim ratama glavnice ili anuitetima uz grace period od 3-6 mjeseci.

Napomena: Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule Krediti sa rokom otplate 13-35 mjeseci, preko 500.000 KM - ugovara se valutna klauzula EUR Krediti sa rokom otplate 36 mjeseci i više - ugovara se valutna klauzula EUR

Dugoročni kredit namijenjen za refinansiranje duga kod ostalih banaka

Namjena ovog kredita je refinansiranje duga kod ostalih banaka.

Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja, finansijskog stanja klijenta, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok otplate: 1-7 godina, duži rokovi mogući u zavisnosti od vrste, veličine i složenosti projekta.
Način otplate: U jednakim mjesečnim, kvartalnim i polugodišnjim ratama glavnice ili anuitetima.

Napomena: Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule; Krediti sa rokom otplate 13-35 mjeseci, preko 500.000 KM - ugovara se valutna klauzula EUR; Krediti sa rokom otplate 36 mjeseci i više - ugovara se valutna klauzula EUR;

Krediti pokriveni novčanim depozitom djelimično ili u potpunosti

Namjena ovog kredita je finansiranje dugoročnih potreba u situacijama gdje vlasnik društva ili druga fizička ili pravna osoba nudi za osiguranje djelimični ili u potpunosti novčani depozit.

Iznos kredita: Do visine iznosa depozita.

Rok otplate: Do 120 mjeseci, do isteka depozita-vezan za namjenu i potreban novčani tok.

Način otplate: Otplata glavnice odjednom (na kraju perioda).

Napomena: Krediti sa rokom otplate 0-12 mjeseci - bez valutne klauzule; Krediti sa rokom otplate 13-35 mjeseci, preko 500.000 KM - ugovara se valutna klauzula EUR; Krediti sa rokom otplate 36 mjeseci i više - ugovara se valutna klauzula EUR

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga