Pregled organizacije i sistematizacije poslova sa brojem izvršilaca u Stručnoj službi Kantonalne privredne komore Tuzla

Dokument možete preuzeti ovdje.

 

Organi Komore:

Skupština Komore

Upravni odbor Komore

Nadzorni odbor Komore

Predsjednik Komore

 

Tijela Komore:

Sud časti

Komisija za izbor i imenovanje

Koordinacioni odbor udruženja

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga