stop

 

Info stop Kantonalne privredne komore Tuzla na jednom mjestu sadrži sve informacije potrebne za registraciju biznisa u Tuzlanskom kantonu. Potencijalni investitor na stranici Komore može naći informaciju o nadležnoj instituciji, koracima potrebnim za osnivanje preduzeća, dokumentaciji koju treba dostaviti i troškovima osnivanja. Uz mogućnost preuzimanja obrazaca u elektronskoj formi, dostupne su i informacije potrebne za izmjenu te zatvaranje pravnog lica. Na stranici su dostupne i odluke na nivou lokalnih zajednica,  koje se odnose na visine administrativnih i komunalnih taksi, građevinski i urbaistički postupci sa pripadajućim  taksama te druge procedure sa kojima se privrednik susreće prilikom pokretanja ili proširenja preduzeća. Za svaku lokalnu zajednicu su dostupne osnovne informacije i kontakt podaci službe nadležne za privredu.

Pozivamo sve sadašnje i buduće privrednike da posjete našu web stranicu i upoznaju se sa sadržajima koji su dostupni.

Za sve dodatne informacije Vam je na raspolaganju osoblje Kantonalne privredne komore Tuzla.