OSNOVNI PODACI
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina 337 km²
Broj stanovnika 50.449
Broj zaposlenih 8.290
Broj nezaposlenih 10.830
BDP 291.717.000 KM
Struktura privrednih subjekata Pravna lica: 605; Jedinice u sastavu: 454; Obrti: 1.301
Informacije o radnoj snazi VSS: 706; VŠS: 52; SSS: 3.634; VKV: 78; KV: 3.610; PKV: 118; NKV: 2.632
Prosječna neto plaća 757 KM
Prirodna bogatstva Nemetaličke mineralne sirovine, termomineralne vode, zemljište pogodno za proizvodnju zdrave hrane i uzgoj voća
Uvoz - izvoz 310.570.000 KM - 368.380.000 KM

 

KONTAKT

Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti

Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon + 387 (0)35 553 473
Adresa Trg slobode br.1, 75300 Lukavac, BiH
Ostalo www.lukavac.ba

 

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva Podnošenje zahtjeva u šalter sali sa prilozima: posjedovni list, preth.el.enrg.saglasnost, saglasnost za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, idejni projekat,  u zavisnosti od kulture zemljišta- poljoprivredna saglasnost, prethodna vodna saglasnost, saglasnost za priključak na regionalni ili magistralni put, po potrebi geomehanika, saglasnost susjeda po potrebi
2. Dopuna zahtjeva (po potrebi)   

 

DOKUMENTI

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa 50,00 KM
2. Doplata A.T.u zavisnosti od vrste i veličine objekta 100,00 KM - 450,00 KM
3. Preth.el.energ.saglasnost ED Tuzla KM
4. Preth. Saglasnost za vodovod i kanaliz. JP RAD
5. Poljoprivredna saglasnost Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva Podnošenje zahtjeva u šalter Sali
2.    Glavni projekat u 3 primjerka. Sanitarna saglasnost, zemljišno-knjižni izvadak ili drugi dokaz o vlasništvu, uplata troškova rente u zavisnosti od vrste objekta i lokacije, uplata programa uređenja zemljišta i naknade za sklonište.
3. Dopuna zahtjeva   


DOKUMENTI

 


TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa 50 + 450 KM
2. Uređenje zemljišta (17,00  x 1000 m²) 17.000 KM
3. Renta 51.000 KM
4. Naknada za izgradnju skloništa (1% od vrijesdnosti 1000 x 850 = 850.000 x  1% 8.500 KM
5. Sanitarna saglasnot 140 KM

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva Podnošenje zahtjeva u šalter Sali, urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, kopija katastarskog plana sa ucrtanim objektom, posjedovni list, izjava izvođača, izjava nadzornog organa.
2. Dopuna zahtjeva  

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna  taksa 0,05% od vrijednosti objekta
2. Komisija za tehnički pregled 3.940 KM

 

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Korak Opis koraka
1. Zahtjev za izlazak na teren kantonalne poljoprivredne inspekcije Pisarnica Vlade Tuzlanskog kantona
2. Zahtjev za poljoprivrednu saglasnost Šalter sala Općine Lukavac
3. Uplata takse Šalter sala Općine Lukavac
4. Uplata naknade za promjenu namjene zemljišta Banka ili pošta
5. Rješenje o poljoprivrednoj saglasnosti 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Taksa za podnošenje  zahtjeva 20,00 KM
2. Naknada za promjenu namjene zemljišta Iznos zavisi od veličine građevinske parcele i kastarske kulture i klase zemljišta (ljestvica katastarskog prihoda „Sl.list RBiH„ broj 37/94 kojom je definsana cijena po m² poljoprivrednog zemljišta zavisno od kulture i klase).

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Zahtjev
2. Obavijest o podnešenom zahtjevu za urbanističku saglasnot sa izvodom iz prostornog plana
3. Posjedovni list
4. Zemljišno-knjižni izvadak
5. Zapisnik kantonalnog poljoprivrednog inspektora
6. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi (od 1-6 u šalter Sali Općine Lukavac; za izlazak kantonalnog poljoprivrednog inspektora potrebni su dokumenti od 1-4, nema  troška za taksu).

 

KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br. Korak Opis koraka
1. Preuzimanje zahtjeva Zahtjev se podnosi u šalter  sali Općine Lukavac
2. Dopuna zahtjeva Osnovna rješenja (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola,  glasvni projekat promjene namjene, sanitarna suglasnost)

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Vrsta troška Iznos troška
1. Administrativna taksa 60,00 KM
2. Naknada za izgradnju skloništa 1% vrijednosti objekta

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
1. Promjena namjene stambenog objekta u poslovni objekat