OSNOVNI PODACI
Entitet  Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija Tuzlanski kanton
Površina  140 km²
Broj stanovnika  13.624
Broj zaposlenih  966
Broj nezaposlenih  2.735
BDP  3.432.000 KM
Struktura privrede  Poljoprivreda
Struktura privrednih subjekata  Pravna lica: 294; Jedinice u sastavu: 198; Obrti: 454
Informacije o radnoj snazi  VSS: 469; VŠS: 18; SSS: 1.641; VKV: 38; KV: 2.134; PKV: 38; NKV: 1.233
Prosječna neto plaća  642 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava  795
Prirodna bogatstva  Poljoprivredno zemljište, pogodnosti za razvoj turizma na bazi prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa, planinski obronci kao vrijedni potencijali za razvoj lovnog turizma, potencijal za razvoj izletničkog turizma.
Uvoz - izvoz  5.433.000 KM - 1.531.000 KM

 

KONTAKT

Služba za privredu, promet i razvoj

Email  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon  + 387 (0)35 668 654
Adresa  Alije Izetbegovića 60-II, 75246 Čelić, BiH
Ostalo  www.wp.celic.com.ba

 

KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI

 R.br.   Korak  Opis koraka
 1.  Preuzimanje Zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti  Preuzimanje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti vrši se u Šalter sali Općine Čelić.
 2.  Popunjavanje Zahtjeva  Popunjavanje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti stranka može popuniti samostalno ili tražiti pomoć službenika.
 3.  Predaja Zahtjeva  Nakon popunjavanja zahtjeva stranka na pisarnicu Općine Čelić predaje isti. Uz zahtjev se predaje i sva prateća dokumentacija.
 4.  Preuzimanje rješenja

Nakon što stranka preda zahtjev na pisarnicu predmet dolazi nadležnom službeniku na postupanje. Nadležni službenik poduzima određene radnje čime je upravni postupak pokrenut. Od podnesenog zahtjeva i priloga uz zahtjev zavisi konačan rezultat upravnog postupka. Nakon provedenih neophodnih radnji ovlašteni službenik donosi rješenje kojim se (ne)daje urbanistička saglasnost.

Nakon što ovlašteni službenik donese rješenje, to rješenje šalje podnosiocu zahtjeva i ostalim zainteresovanim za taj predmet. U rješenju se ostavlja rok od 15 dana za mogućnost podnošenja žalbi. Ukoliko nakon proteka ovog rok niko od stranaka ne uloži Žalbu rješenje postaje pravosnažno.

 

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI

 R.br.  Vrsta troška  Iznos troška
 1.  Administrativna taksa   Od 100,00 do 480,00 KM

  Visina ove takse ovisi od veličine objekta.
 2.  Taksa za finansiranje vatrogasnog društva  5,00 KM
 3.  Taksa za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko  Iznos utvrđuje nadležno Ministarstvo.
 4.  Elektroenergetska saglasnost  Iznos utvrđuje Elektrodistribucija Tuzla.
 5.  Predhodna vodna saglasnost  Iznos utvrđuje nadležno Ministarstvo.
 6.  Putna saglasnost  Iznos utvrđuje JU Direkcija regionalnih cesta.

 

 

KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 R.br.  Korak  Opis koraka
 1.  Preuzimanje Zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje  Preuzimanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje vrši se u Šalter sali Općine Čelić.
 2.  Popunjavanje Zahtjeva  Popunjavanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje stranka može popuniti samostalno ili tražiti pomoć službenika.
 3.  Predaja Zahtjeva  Nakon što je popunjen i potpisan, zahtjev se predaje na pisarnicu Općine Čelić. Uz zahtjev se predaje i sva prateća dokumentacija.
 4.  Preuzimanje rješenja

Nakon što stranka preda zahtjev na pisarnicu predmet dolazi nadležnom službeniku na postupanje. Nadležni službenik poduzima određene radnje čime je upravni postupak pokrenut.  Od podnesenog zahtjeva i priloga uz zahtjev zavisi konačan rezultat upravnog postupka. Nakon provedenih neophodnih radnji ovlašteni službenik donosi rješenje kojim se (ne)daje odobrenje za građenje.

Nakon što ovlašteni službenik donese rješenje, to rješenje šalje podnosiocu zahtjeva i ostalim zainteresovanim. U rješenju se ostavlja rok od 15 dana za mogućnost podnošenja žalbi. Ukoliko nakon proteka ovog rok niko od stranaka ne uloži Žalbu rješenje postaje pravosnažno.

 

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI

 R.br.  Vrsta troška  Iznos troška
 1.  Administrativna taksa  
  • za stambene objekte 1% od predračunske vrijednosti objekta
  • za poslovne 2% od predračunske vrijednosti objekta
 2.  Taksa za finansiranje vatrogasnog društva  5,00 KM
 3. Vodna saglasnost Iznos utvrđuje nadležno Ministarstvo.

 

 

KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE

 R.br.  Korak  Opis koraka
 1. Preuzimanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu Preuzimanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu vrši se u Šalter sali Općine Čelić.
 2. Popunjavanje zahtjeva Popunjavanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu stranka može popuniti samostalno ili tražiti pomoć službenika.
 3. Predaja zahtjeva Nakon što je popunjen i potpisan, zahtjev se predaje na pisarnicu Općine Čelić. Uz zahtjev se predaje i sva prateća dokumentacija
 4. Preuzimanje rješenja

Nakon što stranka preda zahtjev na pisarnicu predmet dolazi nadležnom službeniku na postupanje. Nadležni službenik poduzima određene radnje čime je upravni postupak pokrenut. Od podnesenog zahtjeva i priloga uz zahtjev zavisi konačan rezultat upravnog postupka. Nakon provedenih neophodnih radnji ovlašteni službenik donosi rješenje kojim se (ne)daje saglasnost za upotrebu.

Nakon što ovlašteni službenik donese rješenje, to rješenje šalje podnosiocu zahtjeva i ostalim zainteresovanim. U rješenju se ostavlja rok od 15 dana za mogućnost podnošenja žalbi. Ukoliko nakon proteka ovog rok niko od stranaka ne uloži Žalbu rješenje postaje pravosnažno.

 

 

TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE  SAGLASNOSTI

 R.br.  Vrsta troška  Iznos troška
1. Administrativna taksa Od 100,00 do 350,00 KM što zavisi od veličine i vrijednosti objekta
 2. Naknada za komisiju za tehnički prijem objekta Od 300,00 KM do 2.000,00 KM

 

 

KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 R.br.  Korak  Opis koraka
 1.  Podnijeti zahtjev za urbanističku saglasnost  Nadležna služba za izdavanje urbanističke saglasnosti dostavlja obavijest da je pokrenut postupak za izdavanje poljoprivredne saglasnost. Obavijest se službeno dostavlja Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Ovlašteno lice Kantonalne uprave za insp.poslove sačinjava zapisnik o utvrđenom stanju poljoprivrednog zemljišta koje mijenja namjenu i dostavlja stranci.
 2.  Podnijeti zahtjev za poljoprivrednu saglasnost  Nadležna služba za izdavanje poljoprivredne saglasnosti na osnovu priložene dokumentacije donosi Rješenje o visini naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredna suglasnost.
 3. Izdavanje rješenja  Nakon što ovlašteni službenik donese rješenje, to rješenje, poljoprivrednu saglasnost šalje podnosiocu zahtjeva i ostalim zainteresovanim. U Poljoprivrednoj saglasnosti se ostavlja rok od 15 dana za mogućnost podnošenja žalbi. Ukoliko nakon proteka ovog rok niko od stranaka ne uloži Žalbu rješenje postaje pravosnažno.

 

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 R.br.  Vrsta troška  Iznos troška
 1.  Naknada za promjenu namjene poljoprivrenog zemljišta  
 2.  Administrativna taksa za poljoprivrenu saglasnost  30,00 KM

 

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 R.br. Naziv zahtjeva/dokumenta
 1. Obavijest donešena od strane službe za izdavanje urbanističke saglasnosti da je pokrenut postupak za izdavanje poljoprivredne saglasnosti
 2. Izvod iz prostornog plana za to područje. Kopija katastarskog plana
 3. Zemljišno-knjižni izvodak i posjedovni list
 4. Zapisnik poljoprivrednog inspektora o postojećem stanju u pogledu načina korištenja poljoprivrednog zemljišta za koje se traži saglasnost
 5. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi
 6. Dokaz o izvršenoj uplati naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

 

DOKUMENTI:

Zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti.docx

 

 

KORACI U PROMJENI NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI

 R.br.  Korak  Opis koraka
 1.  Preuzimanje Zahtjeva za promjenu namjene objekta  Preuzimanje zahtjeva za promjenu namjene objekta vrši se u Šalter sali Općine Čelić.
 2.  Popunjavanje Zahtjeva  Popunjavanje zahtjeva za promjenu namjene objekta stranka može popuniti samostalno ili tražiti pomoć službenika.
 3.  Predaja Zahtjeva  Nakon što je popunjen i potpisan, zahtjev se predaje na pisarnicu Općine Čelić. Uz zahtjev se predaje i sva prateća dokumentacija.
 4.  Preuzimanje rješenja

 Nakon što stranka preda zahtjev na pisarnicu predmet dolazi nadležnom službeniku na postupanje. Nadležni službenik poduzima određene radnje čime je upravni postupak pokrenut. Od podnesenog zahtjeva i priloga uz zahtjev zavisi konačan rezultat upravnog postupka. Nakon provedenih neophodnih radnji ovlašteni službenik donosi rješenje kojim se (ne)odobrava promjena namjene objekta.

Nakon što ovlašteni službenik donese rješenje, to rješenje šalje podnosiocu zahtjeva. U rješenju se ostavlja rok od 15 dana za mogućnost podnošenja žalbi. Ukoliko nakon proteka ovog rok niko od stranaka ne uloži Žalbu rješenje postaje pravosnažno.

 

 

TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT

 R.br.  Vrsta troška  Iznos troška
 1.  Administrativna taksa  100,00 KM
 2.  Taksa za finansiranje vatrogasnog društva  5,00 KM

 

 

DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT

 R.br.  Naziv zahtjeva/dokumenta
 1.  Projektno tehnička dokumentacija