Kratkoročni krediti se odobravaju za finansiranje tekuće proizvodnje u cilju održavanja kontinuiteta proizvodnog i uslužnog procesa kao što su nabavka repromaterijala, finansiranje sezonske proizvodnje, finansiranje prodaje, izvoza, neusklađenosti priliva i odliva sredstava itd.


Kratkoročni krediti i kratkoročni revolving krediti

Rok otplate je do 12 mjeseci. Kamatna stopa je fiksna i kreće se u intervalu od 7,9% do 13% na godišnjem nivou. EKS je od 9,93% do 15,14% (na iznos od 300.000 KM).

Kratkoročni krediti za otkup poljoprivrednih proizvoda na području TK

Krediti za otkup poljoprivrednih proizvoda se odobravaju po stopi od 8,5%, pri čemu je 6,5% subvencija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, tako da je za krajnjeg korisnika stopa 2%. EKS je 10,18% (na iznos od 300.000 KM).

Vraćanje kredita može biti po isteku ugovorenog roka, kvartalno uz mogućnost prijevremene otplate bez obzira na ugovoreni rok.

Kamata se obračunava konformnim metodom, dekurzivno na ostatak duga, mjesečno.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga