Usavršavanje za NO i UO

Dostavljanje prijava za usavršavanje

 


Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
Na osnovu odredaba Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13 i 80/13), te Programa usavršavanja  (''Službene novine F BiH'', br. 40/10), predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine,  o b j a v lj u j e
Javni poziv za


dostavljanje prijava  za  usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala


1. Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).
2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine.
Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koje ispunjava uslove predviđene odredbama člana 260. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09).
Prijava za usavršavanje sadrži:
1. Prijavni upitnik možete naći na web-adresi www.kpktz.ba
2. Dokaze o ispunjavanju uslova iz Zakona i Uredbe
- ovjerena fotokopija diplome o sticanju školske spreme
- potvrda o radnom iskustvu
Kandidati su dužni prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
Kantonalna privredna komora Tuzla, Trg slobode bb, 75 000 Tuzla, Kontakt osoba za dodatne informacije: Edina Kurtić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; 035/ 369-551.

IZJAVA

PRIJAVA


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

pravilnik posl

sajmovi b

pruga