Na osnovu člana 21. stav (3) Zakona o obrazovanju odraslih («Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 09/15), a na prijedlog Kantonalne Privredne komore Tuzla broj: I-04-223-2/17 od 31.05.2017 godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donijelo je


PRAVILNIK o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca.


U skladu sa navedenim Pravilnikom, Kantonalna privredna komora Tuzla donosi Rješenje o verifikaciji poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, u okviru programa obrazovanja odraslih koje je konačan upravni akt, te vrši upis poslodavaca u Registar.

 

Uz zahtjev koji možete preuzeti na našoj web stranici, potrebno je priložiti sljedeće:


- Potvrda o registraciji poslodavca kod poreskih organa – poreski identifikacioni broj i djelatnost poslodavca
- Dokaz o odgovarajućim radnim prostorijama i opremi u skladu sa programom (izjava odgovornog lica o odgovarajućim uslovima)
- Dokaz o stručnoj spremi zaposlenih koji vrše obuku polaznika (ime i prezime mentora, JMBG, stručna sprema, kopija diplome)
- Naziv i vrsta programa obrazovanja odraslih za čije praktično obrazovanje poslodavac ispunjava uslove


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

pravilnik posl

sajmovi b

pruga